Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2015

insolent

Krikor Jabotian Spring/Summer 2013 Haute Couture

Reposted fromMoonTide MoonTide viaherz herz
insolent

February 19 2015

insolent
8875 28a8 500
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh viaherz herz
insolent
5613 7e5b
Reposted frommisieq misieq viaherz herz

February 13 2015

8225 c13b 500

kateordie:

It’s the little things, isn’t it?

Reposted fromdinostuck dinostuck viametadon metadon
insolent
5180 f58c 500
Reposted fromnarkomanka narkomanka viametadon metadon

February 12 2015

insolent
7683 2f93
Reposted fromportecreation portecreation viametadon metadon
insolent
9185 08ca 500
Reposted fromindestructiable indestructiable viametadon metadon
insolent
3342 111d
Reposted fromoutline outline viametadon metadon
insolent
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
Reposted fromyourjinx yourjinx viametadon metadon
insolent
Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na drugą
w bezładzie
rzucone
na podłogę
— MF
Reposted fromarrependimento arrependimento viametadon metadon
insolent
4998 73d4
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viametadon metadon
insolent

February 10 2015

insolent
Dziś doznałem szczytu tęsknoty. Zaparzyłem dwie herbaty gdy byłem rano sam w pustym mieszkaniu, czekałem aż zdarzy się cud, herbata wystygła, a ja nadal wbijałem w nią pełen tęsknoty wzrok.
— tokarz.
Reposted fromrol rol

February 08 2015

insolent
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viarol rol

February 05 2015

insolent
Reposted frommeren meren viaikari ikari
insolent
9318 1ced 500
the cat in the hat
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaikari ikari
insolent

The first cats of spring emerge (via bintalghazi.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl